página inicio

Benvinguts al Bloc de l'Escola d'Adults d'Albuixech "Pilar Ruiz". Escola pública per majors de 18 anys (16 en alguns ensenyaments).

L'activitat de l'escola es desenvolupa en el marc d'una educació entesa com un procés al llarg de tota la vida. Els objectius són: Incorporació o millora de la situació laboral dels alumnes, reincorporació al Sistema Educatiu Oficial i el Creixement Personal a través de la formació.

L'oferta formativa dels cursos i tallers del Centre de Formació Permanent d'Albuixech son els següents:

Primer cicle

· Alfabetització
· Neolector
· Educació Base

Segon cicle

· 2n nivell (Graduat Secundària Obligatòria, equivalent a 4t d'ESO).
· Valencià elemental i mitjà per a la Junta Qualificadora.
· Accés als cicles formatius de grau mitjà.

Tallers

· Llengües estrangeres: Anglès, Francés
· Ceràmica
· Pintura
· Costura
· Pensar en el cinema
· Restauració

Informació i matrícula: des del primer dia laborable del mes de setembre

Començament i acabament de les classes: des del primer dia laborable del mes d'octubre fins els mesos de maig i juny depenent de les matèries.

Per tal d'obtindre més informació sobre matrícula, horaris i taxes podeu contactar amb la Directora del Centre:

A la planta baixa de l'Escola 'Pilar Ruiz', carrer major, 16 d'Albuixech.
Telèfon: 637 470 832


martes, 21 de marzo de 2017

Ampliación II Tema 4. Sistema de ecuaciones y Representación gráfica

Como ampliación a cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales de primer grado (aplicaciones prácticas, clasificación de sistemas, inecuaciones, ejercicios y soluciones), os facilito un documento del Proyecto Descartes del Ministerio de Educación.

Para representar gráficamente coordenadas fraccionarias, os paso un enlace en el que se explica lo visto en clase.

También vimos la representación gráfica de funciones cuadráticas. Si no quedó claro el concepto parábola y su representación, o dejo enlace donde queda explicado mediante un ejemplo práctico, la trayectoria de un misil. Aquí otra explicación y desarrollo a la representación gráfica de ecuaciones de segundo grado.